Een Oudewaters webdesign bureau

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Webdy design met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Webdy design verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Webdy design worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Webdy design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Webdy design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Webdy design opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Webdy design alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Webdy design niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Webdy design worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Webdy design uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Webdy design worden onderhouden wordt afgewezen.